Zlot 30-lecia ZHR

515

Udział w zlocie 30 lecia ZHR  w dniach 03 sierpień -11 sierpień 2019 w miejscowości Dajtki ob. Olsztyna 1600 kr +koszt biletu samolotowego (jeszcze nie znamy  ceny ) Termin wpłaty za udział czyli 1.600 kr do 16 lutego 2019 tylko na konto hufca PG:167 021 – 5 oraz wpisać Imię, Nazwisko dziecka i zlot 2019 .

Trzeba również wysłać wypełnioną kartę uczestnika zlotu na nasz mail info@nhhp.se , karta znajduję się u nas na stronie internetowej.

Komendat Hufca

M.Seelisch

Last modified: 23 stycznia 2019

Comments are closed.