O nas

Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego „LS-Kaszuby” jest organizacją ideową i działa od 1991 roku wśród polskich dzieci i młodzieży na terenie Szwecji. Harcerstwo wcielając podstawowe zasady skautingu ma przy okazji zabaw i rozrywek – uczyć oraz wychowywać młode pokolenie, nową generację polonijnego wychodźstwa w duchu tolerancji, odpowiedzialności i chrześcijańskiej moralności, bogatszą duchowo i ideowo, bardziej wrażliwą i doświadczoną, gotową do dalszej pracy społecznej w ramach organizacji polonijnych. Ma również rozbudzać świadomość, łączyć i integrować młode pokolenie w jednoczącej się Europie.

 

Wszystkie te cele realizowane są poprzez działalność programową. Są to zbiórki, biwaki, coroczne zimowiska i obozy letnie oraz wszelkiego rodzaju szkolenia i wymiana kadr z różnymi organizacjami harcerskimi. Harcerze i zuchy corocznie organizują jasełka, spotkania opłatkowe i przedstawienia świąteczne, kiermasze książek i zabawek, uczestniczą również w różnorakich imprezach kulturalnych, większości świąt kościelnych i państwowych oraz aranżacji rocznicowych. Wspólnie ze Szkołą Polską oraz innymi organizacjami polonijnymi organizowane są spotkania, pikniki i biwaki dla polskiej młodzieży i dzieci. Organizowane przez Hufiec i Szkołę Polską pikniki polonijne gromadzą rok rocznie coraz większą liczbę osób i stają się powoli tradycyjnym festynem szwedzkiej Polonii.

W ostatnim pikniku wzięło udział ponad 500 osób a w jego trakcie odbyło się wiele imprez i zajęć. W programie znalazło się wspólne grillowanie, śpiewanie przy harcerskim ognisku, degustacja harcerskiej grochówki, pieczenie ziemniaków, aukcja, loteria, gry i zabawy zespołowe, malowanie buzi oraz konkursy z nagrodami, zabawy harcerskie i sportowe, pokaz akcji ratownictwa wodnego, bieg rodzinny na orientację i wiedzę! W rozstawionych punktach informacyjnych można było się dowiedzieć wszystkiego na temat nauki języka ojczystego w szkołach szwedzkich, regularnej Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Sztokholmie, możliwości rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach – religijnej, harcerskiej, sportowej, teatralnej i tanecznej.

Tak liczna frekwencja Polonii jest dowodem potrzeby integracji i podtrzymywania więzi. Motywuje nas to do jeszcze większych starań, by ten proces umacniać. Pragniemy, aby Polska była ważnym odniesieniem i podstawowym fundamentem w formowaniu tożsamości zwłaszcza młodych Polaków, żyjących poza Ojczyzną. Niezwykle istotne, by ci młodzi ludzie mieli poczucie i pewność, że jako obywatele Europy i świata, są również ważni dla Polski.

 

Od początku swojego istnienia Hufiec nawiązał, zgodnie ze swoją nazwą, ścisłe kontakty z rejonem Kaszub i Pomorza. Wymiana instruktorska i pomoc programowa ze strony NkiH „Leśna Szkółka” z Gdańska zapoczątkowały współpracę z wieloma instytucjami i działaczami tego rejonu.
W 1994 roku delegacja harcerzy z NHHP „LS-Kaszuby” brała udział w zlocie Baden-Powella w Gdyni.
Od tego roku przedstawiciele Hufca uczestniczą corocznie w Sympozjum Polonii Kaszubsko-Pomorskiej. Kontakty uzyskane w trakcie spotkań pozwoliły m.in. na nawiązanie ścisłych kontaktów z władzami Sierakowice. Na odczyty i spotkania z działaczami tego rejonu zaproszeni zostali do Szwecji m.in. wicewojewoda gdański Józef Borzykowski, red. Tadeusz Bolduan oraz działacz „Wspólnoty Polskiej” mgr Konstanty Rosener.
W Sztokholmie gościli, na zaproszenie Hufca, kaszubskie zespoły folklorystyczne. W 1995 roku przyjechał Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”, w 1997 Zespół Pieśni i Tańca „Kosender” z Kamienicy Królewskiej. Dzięki ich występom, już od 6 lat zarówno publiczność szwedzka jak i tutejsza Polonia ma okazję poznawać folklor regionu kaszubskiego.

Nawiązano współpracę z Hufcami ZHP i ZHR z Warszawy, Pomorza i Kujaw, ze Związkiem Harcerstwa Polskiego na Litwie a w roku 1999 z Drużyną Harcerską „Zielony Płomień” z Grodna na Białorusi. Dzięki zainicjowanej przez Hufiec akcji międzynarodowych obozów integracyjnych od 1996 roku harcerze i zuchy ze Szwecji, Polski i Litwy mają możliwość wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń. Obóz letni 1996 w Sierakowicach był pierwszym obozem tej akcji. Dzięki współpracy i pomocy, zwłaszcza gminy Sierakowice, „Wspólnoty Polskiej”, Towarzystwu Przyjaciół Ucznia z Sierakowic oraz NKiH „Leśna Szkółka” dzieci miały bardzo bogaty program nie tylko szkoleniowy ale i turystyczny. Obóz był dużym sukcesem, nagłośnionym przez prasę media. Od tego czasu takie obozy odbywają się corocznie na terenie Szwecji, Litwy i Polski.

 

Dużą rolę w działalności Hufca odgrywają akcje o charakterze charytatywnym. W latach 1991-2000 organizowano akcje wysylkowe sprzętu medycznego, pomocy szkolnych po pomoc finansową i wsparcie logistyczne dla wszystkich tych którzy takiej pomocy potrzebują i oczekują. Tą działalność będziemy sie starać kontynuować dalej i sprawiać by jej efekty były jeszcze bardziej doniosłe. Corocznie począwszy od 1993 roku Hufiec organizuje koncerty muzyczne pod hasłem “Dzieci-Dzieciom”, utwory muzyczne są wykonywane przez dzieci, nie tylko członków Hufca ale wszystkich którym idea jest bliska. Zebrane w ten sposób pieniądze (w ciągu ostatnich 15 koncertów zebrano kilkaset tysięcy koron) przekazywane są na różnoraką pomoc dzieciom w Polsce. Hufiec skupia obecnie ponad 150 dzieci w wieku od 6-18 lat. W działalności Hufca dużą rolę odgrywa społecznikowskie zaangażowanie kadry, Rodziców i ludzi związanych z ideą polonijnego skautingu.

Dzięki ich ofiarności i pracy kadry, Rodziców oraz rzeszy darczyńców i sponsorów Hufiec posiada wspaniałe zaplecze i infrastrukturę o czym możecie przeczytać na tych stronach internetowych. W roku 2002 powstaje Harcerski Ośrodek Szkierowo-Morski, popularyzujący sporty wodne, marynarską dyscyplinę, pracowitość oraz wypoczynek na wodzie. Obecnie na jego wyposażenie składają się kajaki, pontony w tym motorowy, sprzęt wodny oraz jachty udostępniane przez Rodziców jego członków. Corocznie otwarcie sezonu morsko-szkierowego jest okazją do festynu na którym gościmy przedstawicieli służb dyplomatycznych i konsularnych, kościelnych, organizacji polonijnych oraz członków Hufca, ich Rodziny i znajomych.

Związek rozszerza i pogłębia kontakty z organizacjami młodzieżowymi i społeczno – kulturalnymi w Szwecji i poza jej granicami, takimi jak np. Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Sztokholmie, Polska Rada Kultury w Sztokholmie, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych, Sveriges Unga Katoliker, Towarzystwo Przyjaciół Ucznia w Sierakowicach czy Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. Trwa wymiana kadr i harcerzy z zaprzyjaźnionymi organizacjami harcerskimi. Międzynarodowe obozy integracyjne skupiają coraz więcej młodzieży i dzieci z Polski, Litwy i Szwecji, stając się baza do dalszej owocnej współpracy.

 

Comments are closed.