Namiestnictwo Zuchowe

Dh. Czesław Czeszejko

Dh. Czesław Czeszejko

Komendant Namiestnictwa Zuchowego
Dh. Aleksandra Marmulewska

Dh. Aleksandra Marmulewska

Instruktor
Dh. Marzenna Seelisch

Dh. Marzenna Seelisch

Instruktor
Tomasz Jankowski

Tomasz Jankowski

Zgodnie z regulaminem Namiestnictwa Zuchowego, w ramach NZ działają dwie gromady zuchowe – żeńska i męska.

  • Gromada Żeńska “Promyczki”
  • Gromada Męska “Wilczki”

Powstanie Namiestnictwa Zuchowego wynikło z potrzeby stworzenia instruktorom zuchowym zaplecza do rozwoju ich umiejętności metodycznych. Pod namiestnictwo podlegają gromady zuchowe NHHP “LS-Kaszuby”. Namiestnictwo posiada materiały szkoleniowe jak i regulaminy wewnętrzne, aby w jak najlepszy sposób móc uczyć i poszerzać wiedzę instruktorów zuchowych, jak również i samych zuchów. Przez swoją działalność Namiestnictwo stwarza warunki do umacniania więzi oraz większej możliwości kontaktu między kadrą instruktorską.

W praktyce mamy spotkania Namiestnictwa, na których omawiane są tematy związane z naszą działalnością, jak i z działalnością gromad zuchowych. Instruktorzy w Namiestnictwie Zuchowym spotykają się nie tylko na spotkaniach służbowych, lecz również prywatnie.

Namiestnictwu Zuchowemu podlegają dwie gromady istniejące w Hufcu już prawie od samych początków; “Wilczki” i “Promyczki”. Każda gromada liczy około 20 dzieci w wieku od 6-12 lat i ich instruktorów/instruktorki szkolonych w Namiestnictwie.
Każda gromada, ze swoimi tajemnicami, obrzędowościami jest inna i tworzy wspólnotę, w której dzieci uczą się polskiej kultury i języka bawiąc się i doznając nowych, ciekawych przygód. A wszystko to opiera się na wspaniałych wartościach harcerskich.

Regulamin Namiestnictwa Zuchowego

 

Comments are closed.