Rada i Piony Hufca

Rada Hufca jest statutowo najwyższą władzą Hufca w okresie pomiędzy Zjazdami Hufca oraz najwyższym organem wykonawczym w Niezależnym Hufcu Harcerstwa Polskiego “LS-Kaszuby” w Szwecji. Członków Komendy Hufca wybiera Zjazd Hufca raz na dwa lata, określa on również ilość członków wchodzących w skład Rady Hufca. Zastępców komendanta wyznacza sposród członków Rady Komendant.

W skład Rady Hufca wchodzą statutowo:

  1. Przewodniczący Rady Hufca,
  2. Komendant Hufca,
  3. zastępca/zastępcy Komendanta NHHP,
  4. komendanci i przewodniczący samodzielnych jednostek organizacyjnych,
  5. Kasjer,
  6. Kwatermistrz,
  7. Sekretarz Hufca,
  8. Przewodniczący Koła Przyjaciół Hufca,
  9. inni czynni członkowie Hufca wybierani przez Zjazd Hufca,
  10. Kapelan Hufca ma prawo do uczestniczenia w zebraniach Rady Hufca z głosem doradczym.
ks. hm. Paweł Drążyk

ks. hm. Paweł Drążyk

Przewodniczący Rady Hufca, Komendant Hufca, Kapelan Hufca
hm. Jan Potrykus

hm. Jan Potrykus

Członek Rady Hufca, Honorowy Przewodniczący Hufca
ćw. Jakub Medyński

ćw. Jakub Medyński

ćw. Karol Walko

ćw. Karol Walko

Członek Komendy Hufca,Przyboczny 9SDH
pwd. Czesław Czeszejko

pwd. Czesław Czeszejko

Członek Komendy Hufca, Komendant NZ
phm. Magdalena Saber

phm. Magdalena Saber

Członek Komendy Hufca, Instruktor NZ
pwd. Marzenna Seelisch

pwd. Marzenna Seelisch

Członek Komendy Hufca, Instruktor NZ
trop. Adelia Walko

trop. Adelia Walko

Członek Komendy Hufca, Drużynowa 10SDH
dh. Weronika Bartoszek

dh. Weronika Bartoszek

Członek Komendy Hufca, Przyboczna 10SDH
dh. Agnes Andersson

dh. Agnes Andersson

Członek Komendy Hufca, Przyboczna 10SDH
Beata Filipowska

Beata Filipowska

Kasjer
Michal Stachowiak

Michal Stachowiak

Sekretarz Hufca
Lucyna Pacut

Lucyna Pacut

Przewodnicząca KPH
trop. Małgorzata Gawron

trop. Małgorzata Gawron

Członek Komendy Hufca
trop. Sandra Wiśniewska

trop. Sandra Wiśniewska

Członek Komendy Hufca

Comments are closed.