Rada i Piony Hufca

Rada Hufca jest statutowo najwyższą władzą Hufca w okresie pomiędzy Zjazdami Hufca oraz najwyższym organem wykonawczym w Niezależnym Hufcu Harcerstwa Polskiego “LS-Kaszuby” w Szwecji. Członków Komendy Hufca wybiera Zjazd Hufca raz na dwa lata, określa on również ilość członków wchodzących w skład Rady Hufca. Zastępców komendanta wyznacza sposród członków Rady Komendant.

W skład Rady Hufca wchodzą statutowo:

  1. Przewodniczący Rady Hufca,
  2. Komendant Hufca,
  3. zastępca/zastępcy Komendanta NHHP,
  4. komendanci i przewodniczący samodzielnych jednostek organizacyjnych,
  5. Kasjer,
  6. Kwatermistrz,
  7. Sekretarz Hufca,
  8. Przewodniczący Koła Przyjaciół Hufca,
  9. inni czynni członkowie Hufca wybierani przez Zjazd Hufca,
  10. Kapelan Hufca ma prawo do uczestniczenia w zebraniach Rady Hufca z głosem doradczym.
Hm. RP Jan Potrykus

Hm. RP Jan Potrykus

Przewodniczący Rady Hufca
Phm. Marzenna Seelisch

Phm. Marzenna Seelisch

Komendant Hufca
Pwd. Czesław Czeszejko

Pwd. Czesław Czeszejko

Kwatermistrz
Dorota Zacharz

Dorota Zacharz

Kasjer
Dh. Natalia Winiarska

Dh. Natalia Winiarska

Sekretarz Hufca, Dryżynowa 10SDH
Dh. Michal Stachowiak

Dh. Michal Stachowiak

Członek Komendy Hufca
Dh. Beata Bryniarska

Dh. Beata Bryniarska

Członek Komendy Hufca
Dh. Aleksandra Marmulewska

Dh. Aleksandra Marmulewska

Czlonek Komendy Hufca
Dh. Stanisław Pepliński

Dh. Stanisław Pepliński

Drużynowy 9SDH
Dh. Tomasz Jankowski

Dh. Tomasz Jankowski

Członek Komendy Hufca

Comments are closed.