Konsulat Generalny RP w Sztokholmie. Od powstania Hufca wspiera jego działania i służy pomocą w przeprowadzaniu jego przedsięwzięć. Pracownicy Konsulatu są otwarci na kontakty z Hufcem, ze zrozumieniem i otwartością podchodzą do problematyki harcerskiej. Chcieliśmy złożyć podziękowania zwłaszcza Konsulowi Gen. Markowi Prawdzie oraz Konsulowi Radomirowi Wojciechowskiemu, którzy od kilku lat bardzo po przyjacielsku traktują kontakty z Hufcem. Szczególnie serdeczne podziękowania należa się długoletniemu Konsulowi Generalnemu (1992-1999) p. Jerzemu Uldanowiczowi, który nie tylko oficjalnie ale również prywatnie popierał i wspomagał radą i doświadczeniem działania Hufca.
Już prawie 12 lat działalność Hufca wspiera konsul Radomir Wojciechowski (od 2007-2008 Konsul Generalny, a od 2009-2012 Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Polskiej w Sztokholmie). Jego wszechstronna pomoc przyczyniła się zarówno do większej popularyzacji idei skautingowych wsród Polonii w Szwecji ale i do pełniejszej realizacji celów i założeń statutowych Hufca.
Poniżej przykłady pomocy:
 
1993 Dar w postaci książek i kaset filmowych z polskimi filmami wręczone podczas spotkania młodzieży z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanego w Konsulacie Gen. RP w Sztokholmie (31 maj).
 
1994-1998 Zakupy słodyczy na obozy i biwaki Hufca.
 
1997 Sfinansowanie zakupu 4 namiotów przeznaczonych dla harcerzy z Podbrzeskiej Szkoły Średniej w Rejonie Wileńskim. Przekazane podczas Międzynarodowego Obozu Integracyjnego na Blidö.
 
2007-2012 Wszechstronna pomoc finansowa przy organizacji harcerskich przedsięwzięć.
 
2012 Sfinansowanie zakupu 150 pączków na zimowisko w Sandvik.
Współorganizowanie i sponsorowanie Pikniku polonijnego i obchodów "Dnia Dziecka" na Järvafältet przy harcerskich stanicach.